• Werkgroep ‘Denk mee voor KVE’

 • Het bestuur is in december in gesprek gegaan met Jan Boer (verenigingsadviseur vanuit het KNKV) en Jens Dijkstra (vanuit het Sport Professionals Netwerk). Aanleiding hiervoor zijn verschillende aandachtspunten binnen de vereniging, die o.a. op de laatste ledenvergadering aan de orde zijn geweest.

  Afgesproken is dat Jens KVE gaat begeleiden in een traject waarin deze aandachtspunten aan de orde komen, waarin stilgestaan wordt bij een stuk visie en waarin bekeken wordt wat in de huidige situatie speerpunten binnen de vereniging moeten zijn.

  Op maandag 27 januari heeft een aantal leden gebrainstormd en zijn veel dingen die binnen de vereniging leven aan bod gekomen. Te denken valt aan vrijwilligersbeleid, ambities en plezier, ledenwerving en activiteiten buiten het korfballen om.

  De leden die uitgenodigd waren hebben toegezegd nog een avond bij elkaar te komen en het zou mooi zijn als de groep iets uitgebreid kan worden zodat onderwerpen binnen kleinere groepen uitgebreider aan bod kunnen komen.

  Wie nieuwsgierig is en meer wil weten of nu meteen al zegt: ik wil ook wel meedenken!, is van harte welkom. Neem contact op met Janet via secretaris@kvemmeloord.nl.

  Als bestuur zijn we nieuwsgierig naar de uitkomsten van het traject.