FOCUS vereniging

KV Emmeloord is door het KNKV aangewezen als FOCUS vereniging. Zaterdag 9 maart 2013, rondom de wedstrijd KV Emmeloord/Marknesse 1 en KC Centrum uit de Krim, hebben Rinse Hoekstra als voorzitter van KVE en Adde-Klaas de Boer als voorzitter district Noord voor de KNKV de overeenkomst ondertekent.

Het FOCUS programma is door het KNKV in het leven geroepen om invulling te geven aan de ambitie om in de komende jaren een ledengroei van 30.00 leden te realiseren. Naast de 10 Korfballeague verenigingen die daarin een belangrijke rol hebben wordt een aantal FOCUS verenigingen gezocht die, met intensieve ondersteuning van het KNKV, aan de slag gaan met ledenwerving en daarbij een voortrekkersrol in de regio gaan vervullen. Het KNKV spreekt daarbij van BLOEI: ?FOCUS? verenigingen zijn clubs die de Bereidheid hebben om Ledenwerving/behoud actief op te pakken in een kansrijke Omgeving met een groot Effect op groei in kwantiteit en kwaliteit om zo als Inspirator/innovator een belangrijke rol te vervullen in de regio.

KVE zal samen met de KNKV diverse projecten gaan oppakken. Hierbij valt te denken aan het schoolkorfbal, het behoud van talenten voor de vereniging in een begeleidende rol, verbreden van het technisch kader en de samenwerking met de korfbalvereniging in Marknesse. Al deze projecten hebben het doel het plezier in korfbal zo optimaal mogelijk te laten beleven en de vereniging te laten groeien. 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon