Algemene zaken

In het kort houdt de taak van de voorzitter in: het activeren en stimuleren van de vereniging. Je bent de vertegenwoordiger van de vereniging en draagt dit uit. En draagt zorg voor het uitzetten en handhaven van het beleid.

Als voorzitter leidt je de bestuurs- en algemene leden vergaderingen, welke ongeveer 1x per maand plaats vinden. Ook ben je het aanspreekpunt van de korfbalbond KNKV als het over bestuurszaken gaat. 

Samen met het voltallige bestuur zijn wij het aanspreekpunt voor de interne en externe contacten.

De voorzitter van KV Emmeloord is John Joustra, voorzitter@kvemmeloord.nl

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon