Technische Commissie

De Technische Commissie is bereikbaar via tc@kvemmeloord.nl.

Wat is de TC eigenlijk? Wat doet ze precies en wie zitten er in?

De taken van de TC kunnen als volgt worden samengevat;

 • De TC is verantwoordelijk voor het bewaken van het korfbal technisch beleid
 • De TC zorgt er voor dat alle leden op zijn/haar eigen niveau kan spelen
 • De TC zorgt voor een geschikt kader binnen de vereniging
 • De TC beantwoord en helpt bij vragen op korfbal technische zaken
 • De TC is verantwoordelijk voor alle zaken rondom trainingen
 • De TC is verantwoordelijk voor alle zaken rondom wedstrijden
 • De TC is verantwoordelijk voor de teamindelingen bij de jeugd

De TC bestaat uit de volgende leden, met ieder hun eigen taak:

Arjan Schwering (voorzitter TC) 

 • Is verantwoordelijk voor de communicatie richting het bestuur
 • Leidt de TC vergaderingen, stelt de agenda op
 • Organiseert indien nodig bijzondere bijeenkomsten
 • Co?rdineert de binnengekomen vragen en bespreekt dit binnen de TC
 • Algemene zaken senioren

Angela Venema (wedstrijdsecretariaat) emmeloord@knkv.net

 • Verantwoordelijk voor algemene zaken rondom wedstrijden
 • Contactpersoon KNKV / andere verenigingen over wedstrijden
 • Verantwoordelijk wedstrijdformulieren
 • Aanspreekpunt voor trainers/coaches betreffende wedstrijden
 • Verantwoordelijk voor inschrijven teams bij KNKV

Martijn Zoodsma 

 • Verzorgen van notulen van TC vergaderingen
 • Regelen oefenwedstrijden voor alle teams
 • Regelen toernooien voor alle teams
 • District & proviciale teams KNKV contact persoon
 • Contactpersoon scholierensport
 • Contactpersoon maatschappelijke stage
 • Huldiging kampioenen
 • Algemene zaken

Milan Bezema

 • Contactpersoon jeugd scheidsrechters
 • Regelen dat alle jeugdwedstrijden zijn voorzien van een jeugdscheidsrechter.
 • Algemene zaken

Patricia van den Bos

 • Contactpersoon jeugdtrainers en coaches
 • Indelen kaderleden (trainers/coaches)
 • Algemene zaken

Ans de Oude

 • Contactpersoon scheidsrechters
 • Contactpersoon G-korfbal
 • Contactpersoon zaalhuur
 • Uitgifte spelerskaarten
 • Ledenadministratie
 • Algemene zaken

Arjan Schwering

 • Opleidingen
 • Algemene zaken
 • Contactpersoon KNKV Opleidingen

Dick ten Napel SVMarknesse

 • Samenwerking Marknesse
 • Opleiding jeugdscheidsrechters
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon