Vertrouwenspersonen

Maar wat is nu eigenlijk een vertrouwenspersoon? Wat kan hij/zij voor je betekenen? Voor wie en wanneer kan hij/zij iets doen? De naam zegt het eigenlijk al: het is een persoon die je in vertrouwen kunt nemen. En meestal gebeurt dit wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Dit kan tot uiting komen in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag. Het gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die hiermee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Een strikte afbakening van deze begrippen is niet mogelijk want pesten kan een vorm van seksuele intimidatie zijn, discriminatie kan een vorm van agressie zijn enz... Het is bedoeld voor ieder KVE-lid en ook voor ouders/verzorgers van jeugdleden en eventuele G-korfballers.

Klachtenroutes - schema

Klachten over organisatorische maatregelen/ nalatigheid bijvoorbeeld: trainingstijden, gebouw, etc Klachten over onheuse bejegening bijvoorbeeld: beoordeling, bestraffing, training, etc Klachten over ongewenste omgangsvormen bij KV Emmeloord bijvoorbeeld: pesten, agressie, geweld, racisme, (homo)seksuele intimidatie Persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie: depressiviteit, eetstoornissen, misbruik, mishandeling
      Ouders
  (Jeugd)trainer   (Jeugd)trainer
Technische commissie Technische commissie    
    Vertrouwenspersoon  
      Professionele hulpverlening
Bestuur Bestuur Bestuur  
Klachtencommissie Klachtencommissie Klachtencommissie  
    Bij strafbare feiten: politie/justitie Politie/justitie

In schema 1 zie je dat er verschillende vormen van klachten zijn. Onder de klacht staat de persoon genoemd waar je terecht kan. Over het algemeen is het de regel dat je de klacht eerst bekend maakt bij de betrokkene maar in sommige situaties kan dit erg moeilijk zijn. Denk maar eens aan de machtspositie van een trainer ten opzichte van een jeugdlid of wanneer er sprake is van seksuele intimidatie. In de derde kolom worden de ongewenste omgangsvormen genoemd en komt de vertrouwenspersoon om de hoek kijken. Dit betekent echter niet dat de vertrouwenspersoon er niet is voor de andere klachten.

Bijvoorbeeld: Een speler is het niet eens met de manier waarop er training wordt gegeven. Hij vindt de benadering van de trainer onjuist en onplezierig. In een gesprek na de training probeert hij dit kenbaar te maken maar de trainer maakt zich er met een lolletje van af. In een tweede poging tot een gesprek voelt hij zich opnieuw niet serieus genomen en komt hij niet verder met zijn probleem.

In bovenstaand voorbeeld heeft de speler een klacht over de bejegening van de trainer. Deze soort klacht vinden we terug in de tweede kolom van schema 1. De speler probeert de klacht zelf op te lossen maar dit lukt niet. Dan kun je (ook) terecht bij een vertrouwenspersoon. Hij/zij kan je steunen, advies geven, onpartijdig bemiddelen of misschien vind je alleen een luisterend oor wel voldoende. De vertrouwenspersonen zijn onpartijdig en zullen jouw informatie niet met anderen bespreken tenzij je daar zelf mee instemt. Ze gaan uiterst zorgvuldig om met jouw informatie. Ook het bestuur wordt niet inhoudelijk op de hoogte gesteld. Verder hebben de vertrouwenspersonen een preventieve taak binnen de vereniging. Ze zullen je regelmatig informeren over een relevant onderwerp.

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon