Geschiedenis

De oprichtingsdatum van Omnivereniging S.C.E., waar korfbal ook bij zat, is 22 mei 1944. Volgens het verslag van de "Oprichtingsvergadering" bestond de club uit diverse afdelingen: Atletiek, Gymnastiek, Korfbal, Voetbal en Zwemmen. Veel later kwamen daar nog Volleybal, Handbal en Jeu de boules bij.

In de oprichtingsvergadering van S.C.E. wilde men er een ambtenarenvergadering van maken, maar de Hr Avis heeft zich daar met rede fel tegen verzet. Hij vond dat het een algemene vereniging moest worden, met zaterdagsport, zodat ook het gewone volk lid kon worden. Toen er later stemmen op gingen om ook op zondag te sporten, werd er direct een club opgericht als spiegelbeeld van S.C.E voor zaterdagsporters. De eerste korfbal commissie bestond uit de heren Loof en Sap. 

In 1944 was het nog volop oorlog en werd er veel razia in de polder gehouden, als gevolg hiervan was de club niet erg actief. Er waren ook geen sportvelden of hallen ook geen zwembad. Alles stond dus op een laag pitje, ook na de oorlog was de club niet zo actief. Er kwam na de oorlog wel verandering in toen Dr Janssen voorzitter werd. Wedstrijden tussen de Polderverenigingen werden wel gespeeld, maar meestal op zandvelden.

Voor een lidmaatschap betaaldje je ?0,50 per maand.

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon