Disclaimer

De informatie die op deze website terug te vinden is, is zuiver informatief bedoeld en onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie wordt door vrijwilligers met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Korfbalvereniging Emmeloord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige onjuistheden vermeld op deze site.

Verwijzingen naar sites die niet door Korfbalvereniging Emmeloord worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Korfbalvereniging Emmeloord uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Korfbalvereniging Emmeloord worden onderhouden wordt afgewezen.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Korfbalvereniging Emmeloord een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Korfbalvereniging Emmeloord en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Korfbalvereniging Emmeloord kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de reacties onder sommige nieuwsberichten en in de verslagen bij de wedstrijden. Korfbalvereniging Emmeloord houdt te allen tijde het recht enige schokkende, kwetsende of op andere manier ongeschikte inhoud te verwijderen of aan te passen. 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon