Succesverhalen - deel 3

Enige tijd geleden kregen wij als KV Emmeloord een mooi compliment van het KNKV over hoe wij met de korfbalsport en alles daaromheen bezig zijn. In de reactie van onze voorzitter Rinse Hoekstra wordt duidelijk aangegeven waar het succes van KVE vandaan komt.

Korfbalvereniging Emmeloord heeft in 2012 deelgenomen aan een traject Besturen met een Visie en daarbij een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Met een nieuwe veldaccommodatie op komst (is gerealiseerd) en een vereniging in een kansrijke omgeving werd besloten deel te nemen aan het focusprogramma. In maart 2013 is het contract ondertekend en vanaf dat moment wordt er intensief samengewerkt om de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te realiseren.

Voorzitter Rinse Hoekstra vertelt: ?Allereerst draait een vereniging niet op een bestuur maar op haar vrijwilligers. Het bestuur stuurt, de vrijwilligers voeren uit. Wij hebben natuurlijk een breed bestuur bestaande uit een dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van verschillende commissies. Al deze commissies zijn weer bemand door diverse vrijwilligers. Al onze commissies zijn zo breed mogelijk bezet om de taken zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Ik weet dan ook niet of het door onze polderlucht komt, dat al onze vrijwilligers zich vol overgave, ieder op zijn eigen plaats, binnen de vereniging inzet. We proberen de taken van de vrijwilligers te omkaderen, zodat duidelijk is wat er van hem of haar wordt verwacht. Hierin is zeker nog ruimte voor verbetering.     

Als focusvereniging krijgen wij van de KNKV meer ruimte voor onze plannen en ontwikkelingen door fysieke steun in de vorm van advies. Deze beschikbare uren zetten wij dan ook in op plaatsen waar wij de kennis goed kunnen gebruiken en het ook wel als een stok achter de deur aangrijpen om iets in gang te zetten. Bij onze nieuwe opzet van ons schoolkorfbaltoernooi, bijvoorbeeld, zijn wij dan ook geadviseerd over de mogelijkheden en hebben wij de beschikking over Kees Vlietstra, welke ons helpt met het opzetten en verzorgen van extra trainingen en clinics. Ook maken wij bij deze nieuwe opzet gebruik van beweegcoaches vanuit de gemeente, welke goede contacten hebben met de scholen rondom Emmeloord. Zij fungeren nu als mediakanaal naar de scholen toe.

Tevens zijn wij begonnen met het schrijven van een beleidsplan voor de vereniging, zoals bekend, welke tegen het technisch beleidsplan aangeschreven gaat worden. Deze krijgt bij ons de noemer mee ?Talent XL?. Hierin zullen wij protocollen op gaan stellen rondom alle werkzame vrijwilligers van trainer/coach tot barmedewerker. Als we op een bepaalde plaats kennis te kort komen willen we op die plaats de mensen de gelegenheid geven zich daarin op te leiden en te verbreden. Ook zullen wij hierbij de hulp van de KNKV inroepen om met ons mee te kijken.

Onze focus moet natuurlijk wel blijven liggen op het spelen van de sport korfbal maar wij zijn er van overtuigd, dat als de vereniging in de breedte staat, het voor alle leden en betrokkenen leuk blijft.

Maar alles gaat of staat met onze vrijwilligers. Ik ben er dan ook trots op, dat wij hier een geweldig aantal enthousiaste mensen van bij elkaar hebben?.

Tot slot meldt Rinse nog het volgende: ?wat ik het allerbelangrijkste vind, en gelukkig een hoop mensen met mij, is positivisme. Ik ben er van overtuigd, dat als je alles positief benaderd, probeert te denken in oplossingen in plaats van onmogelijkheden, dit een aanzuigende werking heeft en daarbij de groei van de vereniging niet achter kan blijven. We merken, dat de positieve uitstraling van de vereniging ook andere verenigingen begint op te vallen. We zijn op de goede weg, maar realiseren ons terdege, dat we niet achterover kunnen leunen. En zullen dat dan ook zeker niet doen?.

 

Lees dit stuk en andere succesverhalen op de site van het KNKV.

Datum van: 
vrijdag 24 januari 2014 uur
Datum tot: 
maandag 24 februari 2014, 19 uur
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon