KNKV nieuws

Abonneren op feed KNKV nieuws
KNKV.nl
Bijgewerkt: 18 min 4 sec geleden

Verbeteringen teksten wijzigingen spelregels dd 1 september 2017

do, 11/23/2017 - 10:06
De verenigingen en de arbitrageofficials worden per mail geïnformeerd over de correcties. Tevens zijn de aanpassingen op de KNKV-site geplaatst. Ze zijn te vinden op: http://www.knkv.nl/competitie/regelgeving/spelregels/ > aanpassingen spelregelteksten 1 september 2017. Genoemde brief aan de verenigingen en de arbitrageofficials staat daar ook. Voor alle duidelijkheid: inhoudelijk verandert er niets. De aanpassingen worden binnenkort verwerkt in het digitale spelregelboekje; het resultaat wordt daarna op de KNKV-site geplaatst.

Medisch beleid verdient aandacht

do, 11/23/2017 - 09:00
Het KNKV en al haar verenigingen hebben een dubbele missie. Enerzijds zoveel mogelijk leden met plezier laten korfballen en anderzijds zo goed mogelijk presteren. Uit onze ledenraadpleging stond in de top 5 ledenwerving en ledenbehoud. Het voorkomen en adequaat behandelen van blessures speelt hier een grote rol. Korfbal is geen ongevaarlijke sport. In de lijstje van sportblessures staan we best wel hoog. Op de site veiligheid.nl kun je hier informatie over vinden. Onze grootste boosdoener is de enkel. Terwijl de veel minder voorkomende scheuringen van achillespees en voorste kruisband het meeste impact hebben op de sportieve carrière. Als bond zijn we blij met een sterke Medische commissie. Er zitten onder meer een sportfysio, een sportarts en een hoogleraar sportgeneeskunde. Deze commissie kijkt kritisch naar ons medisch beleid ten aanzien van de topteams, maar ook ten opzichte van de verenigingssport in brede zin. Ik raad alle verenigingen aan om het medisch beleid handen en voeten te geven. Breng medische kennis over op je technisch kader. Betrek er de ouders bij! Zorg ook voor kennis naar de hulplijnen: fysio, huisarts, sportarts, ziekenhuis. Voor advies kun je altijd contact opnemen met een van onze accountmanagers. Rechtstreeks vragen stellen aan de medische commissie kan ook. Met Veiligheid.nl werken wij graag samen. Gezamenlijke hebben we een warming up opgesteld die gericht is op preventie van de enkelblessure. Deze warming up is, op verzoek, als vijfde avond te koppelen aan een KT2-cursus. Het gebruik van een brace is aan te raden. Bij onze selecties hebben we goede ervaring met NEA, supplier van het KNKV. Medische kennis wordt met medewerking van onze medische commissie verwerkt in onze opleidingen KT3 en KT4. De afstemming van het programma van onze vertegenwoordigende teams en clubcompetitie is ook een voorbeeld. Wat kan de vereniging doen?Als vereniging kun je zelf eenvoudig een aantal zaken regelen. Liefst niet op vrijdag trainen, of anders matig intensief en kort. Na een trainingsdag een rustdag. De gevaarlijkste combinatie is training op donderdag, vrijdag en zaterdagochtend de wedstrijd. Met deze combinatie veroorzaak je gegarandeerd chronisch letsel. Stel een maximum aan het te spelen wedstrijden. Ga niet snel voorbij de anderhalf, zeker als het invallen in een hogere leeftijdscategorie gebeurt. Probeer ook als vereniging aandacht te schenken aan leefstijl. Eigenlijk is het eenvoudig. Gezond eten en genoeg slapen. Spelers van het eerste met een broodje kroket in de hand voor de wedstrijd en een glas bier aan de mond direct na afloop van de wedstrijd maken een hele andere indruk op onze jeugd dan de sporter die uitloopt en gezond eet en drinkt. Volgens mij is de grootste winst te maken in ons trainingsprogramma. Zorg voor een goede korfbal specifieke warming up, train vanuit de korfbalbedoelingen (vrijspelen, scoren, in balbezit blijven etc.) en pas goed op de arbeid-rustrelatie. Als KNKV proberen wij juist deze aspecten goed naar voren te laten komen in onze korfbal technische opleidingen. Kortom, dit is een oproep tot investeren in uw kader, voor een beter medisch beleid, maar natuurlijk ook voor meer plezier in korfbal. Het KNKV is een opleidersbond. Veel van ons kader is al in een andere context goed opgeleid. Maar nog veel meer (jeugd)trainers zijn dit niet. Juist voor deze grote groep zijn onze opleidingen een aanrader!  Kees Rodenburg   Foto: Wim de Bruijne, Korfbalfoto.nl  

Groot Feest voor de Kangoeroes!

wo, 11/22/2017 - 15:00
Op donderdag 28 december nodigen wij alle Kangoeroes op ons feestje. Het feestje vindt plaats in het Topsportcentrum in Rotterdam. We beginnen om 10:15 uur en het is om 12:00 uur afgelopen. We gaan verschillende spelletjes doen zoals tik-en mikspelletjes, estafette en natuurlijk het springkussen! In de pauze krijgen alle Kangoeroes wat te drinken en een gezonde versnapering. Om de ochtend extra leuk af te sluiten mogen alle kinderen bij het naar huis gaan een cadeautje grabbelen uit de grabbelton. We hopen veel verenigingen met hun Kangoeroes te mogen ontvangen! Als de vereniging niet gaat kunnen kinderen ook individueel aangemeld worden. Je mag ook je vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Deelname is gratis! Inschrijven kun je doen door hier te klikken. Aanmelden kan tot 14 december 2017. Foto's: Erwin Bartman, Korfbalfoto.nl  

Vragen omtrent de invoering van het spelregelbewijs

di, 11/21/2017 - 12:00
Dit spelregelbewijs kan worden behaald door examen te doen via www.korfbalmasterz.nl. Als gevolg van deze verplichting zijn er wat vragen bij het KNKV binnengekomen. Hieronder volgt een overzicht met de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Alle senioren zijn verplicht het spelregelbewijs te halen. Maar welke leden worden er nu precies tot die groep gerekend? Het gaat hier om leden die in georganiseerde competities of in andere soorten wedstrijdverband, vanuit het KNKV georganiseerd, actief zijn. De coaches en begeleiders worden ook tot deze groep gerekend. Iedereen die betrokken is bij competitiedeelname wordt in deze context als ‘senior lid’ gecategoriseerd. Recreanten/Kombifit-leden spelen geen competitie, op hen is deze verplichting dus niet van toepassing. Uiteraard mogen zij het spelregelbewijs wel halen, graag zelfs! Aan de G-sporters wordt vrijstelling verleend. Voor aspiranten wordt het behalen van het spelregelbewijs vanaf 1 september 2020 ook verplicht. Betekent dit dat een twaalfjarig lid het bewijs ook moet halen? De groep aspiranten die wordt verplicht het spelregelbewijs te halen zal een minimumleeftijd van 14 jaar kennen. In de huidige situatie komen de inloggegevens voor de website van www.korfbalmasterz.nl na een jaar te vervallen. Waarom is er een termijn gesteld voor het behalen van het spelregelbewijs? Door het instellen van een termijn wordt aan de betrokken verenigingen inzicht verschaft over de activiteit van de leden. Op deze manier kan de vereniging zien of het lid daadwerkelijk bezig is met het behalen van het spelregelbewijs. Na de termijn van een jaar kan de vereniging zich echter eenvoudig melden bij www.korfbalmasterz.nl om een verlenging van de geldigheid van de inloggegevens aan te vragen. Wanneer de vereniging of de leden moeite hebben met het behalen van het spelregelbewijs zijn er hulpmiddelen beschikbaar. Deze zijn te vinden in de lijst met tips verderop in dit bericht. Welke sancties legt het KNKV op bij het niet halen van het spelregelbewijs? De verplichting van het spelregelbewijs vormt een onderdeel van de Rompregeling 2016-2020, die door samenwerking tussen het KNKV en de korfbalverenigingen is vormgegeven. Dit betekent dat het KNKV toewijding en handhaving vanuit de verenigingen verwacht. Hiertoe heeft het KNKV vooralsnog geen sanctie verbonden aan het niet nakomen van de verplichting. Vooralsnog kan het behalen van het spelregelbewijs dus worden beschouwd als een morele verplichting. Echter worden de ontwikkelingen met betrekking tot het behalen van het spelregelbewijs nauwlettend in de gaten gehouden. Het proces wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig kan alsnog worden besloten over te gaan tot het opleggen van sancties, wanneer het KNKV dat nodig acht. Het KNKV heeft contact gezocht met bonden die ervaring hebben met dit soort projecten. Ook de hockeybond werkt met een morele verplichting. Binnen de hockeybond stellen de verenigingen in samenspraak met de leden intern sancties op, om het proces te versnellen. Hierbij kan worden gedacht aan het draaien van extra kantinediensten, schorsing, etc. Ook een beloningssysteem is mogelijk. Zie hiervoor de lijst met tips verderop in deze brief. Vergeet niet, het doel moet altijd blijven om elk lid het spelregelbewijs te laten behalen. Enkele leden binnen onze vereniging hebben dyslexie en vinden het daarom lastig binnen gestelde tijdslimieten het examen te halen. Kan het KNKV hier iets aan doen? Het KNKV heeft de ontwikkelaar van het examen op www.korfbalmasterz.nl gevraagd te kijken naar oplossingen voor deze kwestie en zal hierover zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid geven. Er wordt gedacht aan het invoeren van een voorleesfunctie in het examen, dat digitaal wordt afgenomen. Tevens wordt gekeken naar de optie om de gestelde tijdslimiet bij vragen tijdens het examen te verlengen. Voorlopig kan de vereniging zelf leden met dyslexie ondersteunen door een gemeenschappelijke sessie te organiseren, waarbij vragen en antwoordmogelijkheden worden voorgelezen. Voor meer informatie hierover, zie de lijst met tips verderop in deze brief. Zij gingen jou al voor! Het KNKV heeft met een aantal verenigingen gesproken, bij wie het grootste deel van de leden het spelregelbewijs al gehaald heeft. Deze verenigingen waren bereid om tips te geven en succes- en faalfactoren met het KNKV te delen, zodat andere verenigingen hier hun voordeel mee kunnen doen. Speciale dank namens het KNKV gaat uit naar: Sander Hartendorp en Ronald de Kruijf (SV Twist), Petra Taal en Frank van der Meer (KV Atlantis), Sander Maijenburg (Tiel’72) en Ronald de Bruin (EKVA). Nieuwsgierig? Mail naar korfbalmasterz@knkv.nl. Deze ervaringsdeskundigen gaven de volgende zaken mee als tips: Neem het examen in groepsverband af, bijvoorbeeld in de kantine. Oefen gezamenlijk met groepen die level 4 hebben gehaald, zij kunnen dan ter plekke worden ondersteund, wanneer zij het examen maken. Nodig trainers uit tot het samen maken van oefentoetsen en stimuleer hen om het behalen van het spelregelbewijs tot teamactiviteit te verheffen. Herinner trainers aan hun voorbeeldfunctie. Publiceer de namen van geslaagden op de website of een andere publieke ruimte. Stel prijzen beschikbaar en/of organiseer een competitie. Zorg voor tijdige hulp wanneer leden het lastig vinden. Maak duidelijk dat het behalen van het spelregelbewijs verplicht is en dat er consequenties verbonden kunnen worden aan het niet (tijdig) halen van het spelregelbewijs. Benader leden –indien nodig- persoonlijk. Organiseer een spelregelavond voor ouders. Breng het onder de aandacht van het bestuur en neem het op in de beleidsagenda. Stel een groep mensen samen die zich hiervoor gaat inzetten. Projectgroepjes als deze zijn slechts tijdelijk en er zijn daarom makkelijker vrijwilligers voor te vinden. Deel ervaringen met buurtverenigingen. Zorg voor een duidelijk overzicht van welke leden het wel gehaald hebben en welke niet. Stel een deadline. Heb jij bij jouw vereniging ook een werkende methode gevonden of ben je juist op zoek naar een manier om leden het spelregelbewijs te laten halen? Mail je vragen en/of tips naar korfbalmasterz@knkv.nl! Huidige stand van zaken Om een indicatie te geven van hoe we er nu voor staan volgen hier wat weetjes over het spelregelbewijs. Wist je dat…? …er sinds de creatie van het spelregelbewijs in oktober 2015 al 6644 leden hun spelregelbewijs hebben behaald?…er in oktober 2017 685 mensen hun spelregelbewijs hebben behaald? Dat is meer dan in de drie maanden daarvoor bij elkaar en het grootste aantal sinds december 2015! …er veel jeugdleden hun spelregelbewijs halen? Bijna 50% van de geslaagden was op het moment van slagen tussen de 12 en 20 jaar oud! …leden met het geboortejaar 2000 de meeste spelregelbewijzen in hun bezit hebben, maar liefst 658! …met hun respectievelijk 12 en 76 jaar Thomas Burger van Sparta Zwolle en Loes van de Wetering van d’Ommerdieck de jongste en oudste deelnemers ooit zijn? Wie gaan deze records uit de boeken laten verdwijnen?   Tot zover deze berichtgeving omtrent het spelregelbewijs. Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen met betrekking tot het spelregelbewijs of de website www.korfbalmasterz.nl? Mail dan naar korfbalmasterz@knkv.nl! Succes met het behalen van je spelregelbewijs en wij vertrouwen erop dat het ook bij jouw vereniging allemaal gaat lukken!  

Haal TeamNL Korfbal dit voorjaar naar jouw vereniging!

ma, 11/20/2017 - 15:06
De This is Korfball promotietour van het Nederlands team in het voorjaar van 2017 was wederom een groot succes! Samen met een aantal verenigingen werd korfbal regionaal of plaatselijk op de kaart gezet met leuke activiteiten en een wedstrijd van het Nederlands team. Verenigingen die dit de voorgaande seizoenen hebben georganiseerd zijn onverdeeld enthousiast over de #Thisiskorfball Tour. Ze hebben niet alleen veel extra aandacht kunnen genereren met het bezoek van de internationals, maar TeamNL Korfbal, zoals het Nederlands team inmiddels heet, heeft tevens een onuitwisbare indruk gemaakt op hun leden, op alle schoolkinderen die clinics kregen en op de supporters die op het evenement af zijn gekomen. De Tour kan je vereniging dus een boost geven in bijvoorbeeld de bekendheid in de omgeving, de ledenwerving en de sfeer in de club. Deze succesformule heeft een structureel karakter gekregen, want ook in 2018 gaat TeamNL Korfbal on tour. De promotour vindt plaats in de maanden april, mei en juni 2018 op de volgende dagen: Dinsdag 17 april 2018 en woensdag 18 april 2018 Dinsdag 24 april 2018 en woensdag 25 april 2018 Dinsdag 8 mei 2018 en woensdag 9 mei 2018 Dinsdag 29 mei 2018 en woensdag 30 mei 2018 Dinsdag 5 juni 2018 en woensdag 6 juni 2018 Wil jij met jouw vereniging een groot korfbalfeest organiseren - waar de helden van TeamNL Korfbal jouw vereniging bezoeken - lees dan het bidbook ‘This is korfball Tour 2018’. Hierin vind je alle informatie over de promotietour, de randvoorwaarden en hoe je jouw vereniging kunt aanmelden. Klik voor extra inspiratie door naar het verslag van ONDO (M) - één van de organiserende verenigingen van vorig jaar, of bekijk het filmpje hieronder. Aanmelden kan tot 31 december 2017! Hoe je dat kunt doen lees je in het bidbook. Daarna wordt uit de inzendingen een keuze gemaakt. Vergeet niet aan te geven welke datum jullie voorkeur heeft. Het is een unieke kans om korfbal in jouw woonplaats/regio op de kaart te zetten … laat deze kans niet schieten! Oranje Tour op bezoek bij VIKO en Het Bosch from Korfbal. on Vimeo.    

KNKV Bondsbureau dinsdag gesloten

ma, 11/20/2017 - 09:00
Op dinsdag 21 november is het KNKV Bondsbureau in Zeist wegens een personeelsbijeenkomst gesloten. Voor vragen kun je terecht bij de veelgestelde vragen op onze website. Staat je vraag er niet bij, dan kun je het Online Ticketsysteem/Contactformulier invullen. Wij zijn niet telefonisch bereikbaar. Vanaf woensdag 22 november zijn wij op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur weer te bereiken via telefoonnummer 0343-499600. Wij hopen op je begrip. 

Kaartverkoop Korfbal Challenge voor legitimatiekaarthouders

do, 11/16/2017 - 11:33
Vul bij de actiecode bij de bestelpagina jouw Sportlinknummer in om toegang te krijgen tot de kortingen. Heb je zo'n gereduceerd ticket kunnen bestellen, blijf dan wel rekening houden met het volgende: Bij de toegangscontrole dient de KNKV-legitimatiekaarthouder behalve zijn e-ticket ook zijn KNKV-legitimatiekaart met geldige jaarcoupon (seizoen 2017-20178) of in de Sportlinked-app* te tonen bij de toegangscontrole. Zonder zal het ticket als niet geldig worden gezien en géén toegang worden verleend. Legitimatiekaarthouders kunnen met hun SportLink-nummer hun kaart bestellen. Benieuwd naar het programma? Lees hier alles over de Korfbal Challenge 2017! *NB: Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een pasfoto beschikbaar is gesteld binnen Sportlink. U vindt de digitale bondspas in de app in het menu algemeen onder instellingen en dan digitale pas. Twijfelt u in de praktijk aan de echtheid van de pas, door er op te tikken draait deze om, en wordt het Sportlink-logo zichtbaar. Dit ticket is persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen!  

NOS zendt finale Korfbal League 2018 live uit!

vr, 11/10/2017 - 14:43
De NOS en het KNKV werken al jarenlang samen om korfbal, ‘s werelds enige mixed teamsport, voor het grote publiek zichtbaar te maken. Het is een lang gekoesterde wens van beide partijen om het grootste zaalsportevenement van Nederland rechtstreeks uit te zenden. In aanloop naar het hoogtepunt van het korfbalseizoen doet de NOS uitgebreid verslag van de zaalkorfbalcompetitie.  De voorzitter van het KNKV, Rob Meijer, is zeer content met de uitkomst: “Het is enorm belangrijk om alle sportliefhebbers in Nederland te kunnen laten genieten van korfbal in haar beste vorm. Wij zijn de NOS dan ook zeer dankbaar voor deze mogelijkheid. Wij zullen onze uiterste best doen om het een onvergetelijk evenement te maken en rekenen op een uitverkocht Ziggo Dome!”  “We hebben het al lang over een live-uitzending van de finale op zaterdagmiddag en het is goed dat het nu gaat lukken, want de korfbalfinale hoort bij het topsportpakket van de NOS”, zegt hoofdredacteur Maarten Nooter. “Het is mooie topsport en de ambiance is echt bijzonder met al die fans op de tribune. Maar uiteraard doen we niet alleen de finale. De NOS is er gedurende het seizoen vaker via radio, televisie en internet bij het korfbal, want we willen graag meerdere verhalen vertellen.” Het KNKV zal vanwege deze live uitzendingen op 7 april geen competitiewedstrijden vaststellen. Hierover zal in de komende week nadere berichtgeving volgen.

Talentontwikkeling (slot)

do, 11/02/2017 - 09:00
In deze derde en laatste column over talentontwikkeling wordt ingezoomd op de Regionale Talenten Centra (RTC’s) en de Korfbalscholen. Het investeringsplan van het KNKV heet tegenwoordig: ‘Blijvend de beste (2.0)’. Maar hoe blijf je nu de beste? De structuur van talentontwikkeling is Eerder schreef ik over onze competitiestructuur die in lijn is met onze onderzoeksdata. Dat was vroeger anders. Kun je nog herinneren dat we vroeger elf (later negen) Afdelingen hadden met elk eigen hoofdklassen voor de diverse leeftijdsklassen? Zij hadden ook alle elf hun eigen vertegenwoordigende talententeams. Het KNKV heeft deze structuur veranderd. Tegenwoordig is de competitie opgebouwd uit veel minder hoofdklassen en talententeams (zes voor U19 en U17). Vanuit de hoge dichtheid aan topclubs in het westen van het land zijn er in totaal zes talentencentra vastgesteld. Deze zijn gevestigd binnen de districten Noord, Oost, Zuid en Zuid-West. Binnen Noord-West is er een splitsing in West (regio groot Den Haag) en Noord-West (regio Amsterdam/Zaanstreek). Talentdichtheid, woonplaats en reisafstand zijn bepalend voor de indeling. De districten faciliteren de RTC’s door Werkgroepen Talentontwikkeling samen te stellen die het landelijke beleid uitvoeren. Omdat uit onderzoek blijkt dat het U15 nog erg moeilijk is om talent te herkennen en om de reistijd kort te houden, zijn er voor de U15 en U13 op zestien plaatsen (dus juist meer dan de elf van vroeger) talentenprogramma’s. Afhankelijk van de talentdichtheid heeft een RTC, één tot vier U13/U15 selecties. Het streven is dat elk kind binnen een half uur reistijd een extra training kan krijgen naast het verenigingsprogramma. Voor een overzicht van de totale talentontwikkelingspiramide zie je hier. Een belangrijk speerpunt van het KNKV is om elke RTC-team te voorzien van een gekwalificeerde trainer met minimaal niveau 3. Daarnaast streven wij naar meer evenementen en een beperkt hoogwaardig trainingsprogramma voor deze leeftijdscategorieën. Dat is op dit moment voor verbetering vatbaar en daar wordt hard aan gewerkt. Wist je dat de structuur van de RTC’s in lijn staat met het landelijke beleid dat vanuit het NOC*NSF is opgesteld? Hierdoor krijgt het KNKV toegang tot ondersteuning vanuit de zogenaamde RTO’s, de Regionale Topsportcentra. Concrete ondersteuning is er op dit moment vanuit de RTO’s Noord, Metropool, Noord-West en Oost. De hele piramide talentontwikkeling van regionaal U13 , via de RTC-teams U19 tot en met Jong Oranje staat onder regie van het KNKV en is erkend als topsportprogramma door NOC*NSF. Korfbalschool De zogenaamde Korfbalschool (plus de vele varianten op deze naam) is overigens een heel ander fenomeen. De meest voorkomende vorm is die vanuit de clubs. Steeds meer verenigingen starten initiatieven om extra training aan te bieden voor talenten. De diversiteit is enorm. Soms is het gericht op alleen eigen leden, vaker gaat het om de talenten uit de regio. Sommige clubs richten zich op de besten, andere mikken juist op alle jeugdleden die interesse hebben voor extra korfbaltrainingen. Het KNKV juicht dit toe, maar plaatst enkele kanttekeningen. Korfbalscholen moeten er niet toe leiden dat talent onder druk komt te staan al op jonge leeftijd over te stappen naar de topclubs. Natuurlijk heeft het talent zelf de keuze, maar voor de ontwikkeling zijn er ook vaak goede mogelijkheden binnen de eigen vereniging (zie eerdere columns). Ten tweede dreigt overbelasting indien er clubprogramma, RTC en korfbalschool gecombineerd wordt. De korfbalschool maakt geen deel uit van het talentontwikkelingsprogramma van de bond! Er is ook een ander type Korfbalschool. Dat is korfbal als onderdeel van het onderwijsprogramma. In Groningen en Heerenveen vindt dat plaats. Als KNKV vinden we dat prachtige initiatieven die wij graag ondersteunen. Daar voeren we de regie over de inhoud en laten we het programma deel uit maken van ons talentontwikkelingsprogramma. Kortom: talentontwikkeling is een belangrijke pijler van het KNKV. Het is belangrijk om de structuur goed te hebben staan. Hierdoor blijven we de beste! Onze sterke samenwerkingsmodel van vereniging en bond heet bij NOC*NSF het hybride model.   Een volgende keer aandacht voor het medisch beleid van het KNKV en haar verenigingen.   Kees Rodenburg

Trainerstekort binnen jouw vereniging spoedig verleden tijd?

wo, 11/01/2017 - 09:00
Het begeleiden van trainers is dé oplossing voor het verhogen van de kwaliteit én kwantiteit van trainers, ook voor jouw vereniging! Wil je meer weten? Kom dan naar het Nationaal Coach Congres op Papendal! Op vrijdag 1 december organiseert NLcoach het Nationaal Coach Congres, met als thema: ‘Op zoek naar een integrale coachbenadering.’ Dit evenement biedt de perfecte gelegenheid om jou en andere mensen binnen jouw vereniging in contact te brengen met lotgenoten, maar ook met experts, die je kunnen helpen met jouw vraagstuk. Een unieke kans om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en natuurlijk een leuke dag te hebben met collega’s uit je eigen sport, maar juist ook uit andere disciplines! Middagprogramma Het startsein wordt gegeven door dagvoorzitter Jan Roelfs, waarna de gehele groep tijdens het plenaire deel kennis maakt met Toon Gerbrands, Algemeen Directeur van PSV en voormalig volleybalbondscoach. Er zal onder andere worden gesproken over de totstandkoming van een coachvisie, waarna de groep zal opsplitsen. Het volgende onderdeel bestaat uit het volgen van twee workshops, elk één uur durend, variërend in onderwerp. Weten welke workshops bezocht kunnen worden? Klik HIER. Ben jij hier specifiek om het trainersvraagstuk binnen jouw vereniging op te lossen, dan hebben we echter nog iets anders voor je, wat mogelijk heel interessant is! Tijdens deze workshops wordt er namelijk ook een heuse twee uur lange Masterclass ‘Trainersbegeleiding’ gegeven door niemand minder dan Jan-Sjouke van den Bos - voormalig korfbalbondscoach en Mastercoach van het KNKV- en Danny Meuken – mede-grondlegger van de Academie voor Sportkader NOC*NSF. Tijdens deze unieke Masterclass komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: - Hoe zorg ik voor structuur en duidelijkheid? - Hoe werkt positief coachen? - Hoe zorg ik ervoor dat alle sporters plezier hebben, zelfvertrouwen ontwikkelen en ieder op zijn/haar niveau beter wordt? - Hoe ga ik om met niveauverschillen en diverse karakters in de groep? Volgens Jan-Sjouke van den Bos “zijn trainers de levensader van elke vereniging.” Die trainers moeten we dus koesteren. Wil jij trainers en coaches binnen jouw vereniging helpen of begeleiden? Ben jij nieuwsgierig naar hoe jouw vereniging met ‘Trainersbegeleiding’ aan de slag kan gaan en wat het de club oplevert?Dan is deze Masterclass iets voor jou! Alvast meer te weten komen over wat trainersbegeleiding is? Check de volgende links! • Filmpje: Trainersbegeleiding in 2021 de normaalste zaak van de wereld!? • Meer informatie Nationaal Coach Congres 2017 Topcoach colleges Na de Masterclass en workshops zullen vijf toonaangevende coaches uit de Nederlandse topsport een inspiratiesessie met het thema ‘Mijn visie op coaching en het behalen van prestaties’ verzorgen. Voor meer informatie, zie de bovenstaande link. Je kunt één van de vijf sessies bijwonen. Avondprogramma Na de bovenstaande sessies komt de groep weer samen en wordt er een interactief diner georganiseerd. De eerste gang wordt een ‘Walking Dinner’, waarbij je diverse hapjes en drankjes kunt nuttigen en een bezoekje kunt brengen aan de bedrijvenmarkt. Daarna schuiven we aan tafel, waarbij er gesproken zal worden over vele coach- en trainersonderwerpen. Tevens zullen bij deze gang vele topcoaches aanschuiven, die graag de conversatie met jou aangaan. Een ideale gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Tussendoor zal er een plenaire bijdrage worden verzorgd door René Wolff, die als coach Olympisch goud won bij het baanwielrennen. Ook hij zal zijn coachvisie met je delen en ingaan op de rol van de coach bij het behalen van prestaties. Voor een schematische weergave van het programma klik je HIER Locatie: Het congres vindt plaats op het terrein van Hotel en Congrescentrum Papendal. Aanvang: 14:00 uur. Einde: rond 21:00 uur. Kortom, een bomvol, leuk en vooral super leerzaam programma, dat van enorme waarde kan zijn voor elke vereniging, in elke tak van sport! Ben jij er 1 december ook bij? Schrijf je in via deze link.    Foto: Nationaal Coach Congres

Vacature voor enthousiaste RTC coaches in district Zuid-West

di, 10/31/2017 - 16:28
Om talenten te kunnen herkennen en optimaal te kunnen ontwikkelen streven we naar enthousiaste en kwalitatief goede RTC-Coaches. Om deze talenten zo dicht mogelijk bij hun vereniging te kunnen laten trainen en omdat met name bij de leeftijdsgroepen onder 13 en onder 15 talentherkenning centraal staat, zijn er vier regionale locaties van het RTC Zuid-West. Voor twee van deze locaties zoeken wij kandidaten. Naast de tweewekelijkse trainingen wordt deelgenomen aan toernooien waarin ze andere RTC-Teams treffen.   Wil jij werken met de Toppers van de toekomst? Ben jij in staat om een veilig topkorfbalklimaat te scheppen waarin deze talenten zich kunnen ontwikkelen? Reageer dan vóór maandag 4 december op de vacature op onze website.  Foto: Nathalie Kruidenier, Korfbalfoto.nl

Studentenkorfbalvereniging Paal Centraal is arbitrageproof!

ma, 10/30/2017 - 14:46
Voor Paal Centraal is het een mooie beloning na anderhalf jaar hard werken om dit certificaat te verdienen. Paal Centraal is een studentenkorfbalvereniging en heeft dus geen jeugdleden om op te leiden als scheidsrechter, daarnaast zijn de leden gemiddeld vaak maar 4 tot 5 jaar lid voordat zij doorstromen naar een ‘gewone’ (niet studenten) vereniging. Toch is Paal Centraal van mening, en heeft het in haar arbitrage beleidsplan opgenomen, dat de leden kunnen profiteren van betere spelregelkennis door het leiden van wedstrijden. Hierdoor krijgen de spelers beter inzicht in hun eigen spel en leren zij wat een scheidsrechter wel en vooral ook níét kan zien, om uiteindelijk meer begrip en respect voor de scheidsrechters op te kunnen brengen. Paal Centraal hoopt dat door het ingezette beleid er leden zijn die het fluiten dermate boeiend vinden om een scheidsrechtersopleiding te volgen! Mede daarom is Paal Centraal graag Arbitrageproof gecertificeerd.  

Masterclass Trainersbegeleiding toegevoegd aan programma Nationaal Coach Congres!

vr, 10/13/2017 - 17:57
InhoudVan alle 400.000 trainers, coaches en jeugdbegeleiders die wekelijks met sporters werken, heeft ongeveer 25% een trainersopleiding gevolgd. De overige 75% moet het doen met veel goede wil, liefde voor de sport en misschien een startbijeenkomst aan het begin van het seizoen. Uit onderzoek (Sportkadermonitor NOC*NSF, 2016) blijkt dat meer dan de helft van deze groep zichzelf onvoldoende bekwaam vindt om op een goede manier met sporters te werken. Bovendien wordt aangegeven dat zij graag een vorm van begeleiding willen krijgen. Onderzoek toont aan dat minder ervaren hebben behoefte hebben aan antwoorden op onderstaande vragen: Hoe zorg ik voor structuur en duidelijkheid? Hoe werkt positief coachen? Hoe zorg ik ervoor dat alle sporters plezier hebben, zelfvertrouwen ontwikkelen en ieder op zijn/haar niveau beter wordt? Hoe ga ik om met niveauverschillen en diverse karakters in de groep? Tijdens deze unieke masterclass leren NLcoach en de Academie voor Sportkader jou om minder ervaren trainers en coaches (die in jouw vereniging actief zijn) te begeleiden. Hiermee versterk je niet alleen jouw vereniging maar ook jouw leidinggevende capaciteiten als coach! Wil jij trainers-coaches in jouw vereniging helpen / begeleiden? Wil jij meewerken aan het versterken van jouw vereniging? Wil jij weten hoe je met ‘Trainersbegeleiding’ binnen jouw vereniging aan de slag kunt gaan? Dan is deze masterclass iets voor jou! Voor meer informatie en om je in te schrijven, ga je naar de website van NLCoach.      

Verduidelijking vanuit IKF over nemen strafworp

vr, 10/13/2017 - 15:06
Sinds 1 september 2017 is de nemer van een strafworp verplicht om te schieten. Doet hij dat niet dan wordt dat beschouwd als een overtreding van § 3.6g: het verbod om het spel op te houden (het bewust negeren van een duidelijke schotkans). Gevolg: een spelhervatting voor de andere ploeg op de plaats van de nemer van de strafworp. Zodra de bal de handen van de nemer van de strafworp heeft verlaten wordt die handeling geacht een schot te zijn. Wordt er niet geschoten in de richting van de korf, dan is dat een overtreding. De spelregelcommssie van de IKF (PRC) heeft gemerkt dat er verwarring is ontstaan over de vraag in welke situaties de bal de handen van de nemer van de strafworp wel of niet heeft verlaten; zij heeft aan deze verwarring nu een einde gemaakt, door de woorden “duidelijk zichtbaar” toe te voegen aan de toelichting op § 3.11c. Indien er niet in de richting van de korf wordt geschoten is het van belang te weten wanneer er sprake is van “duidelijk zichtbaar”. Dat kan met de volgende voorbeelden worden verduidelijkt: Duidelijk zichtbaar: de nemer van de strafworp werpt de bal naar een medespeler; de nemer van de strafworp stuitert de bal op de vloer, legt de bal voor zich op de vloer of gooit de bal omhoog. Gevolg: een overtreding van § 3.6g. niet duidelijk zichtbaar de nemer van de strafworp draait de bal rond in zijn handen. Dit is een handeling die vooraf gaat aan de opdracht tot schieten; het ronddraaien van de bal is dus geen overtreding van § 3.6g.

Trainersbegeleiding, we maken er werk van!

vr, 10/13/2017 - 12:54
In het jaarplan van 2018 maakt het KNKV van trainersbegeleiding een serieuze zaak. Waarom trainersbegeleiding ook bij jouw vereniging een ‘must-have’ is, dat ontdek je in onderstaande video. Houd deze website in de gaten, want volgende week volgt een grote update in dit belangrijke project! 

Talentontwikkeling (2)

do, 10/12/2017 - 09:00
Het KNKV heeft drie keer onderzoek gedaan naar talentontwikkeling. Het grootste onderzoek betrof een zogenaamd longitudinaal onderzoek onder 384 korfballers onder de twaalf jaar. De deelnemers aan het NK onder de twaalf jaar werden tien jaar lang gevolgd. Dit is vier keer gedaan in de periode 1998-2012. Na tien jaar was de helft gestopt (47%) en bereikten zeventien spelers de Hoofdklasse of Korfbal league. Dat is slechts 4%! Het spelen in een topteam op D-niveau bleek dus een slechte voorspeller voor uiteindelijk doorbreken als senior. Het rapport had als aanbevelingen: - Het spelniveau van de hoogste senioren verbeteren. - De grootte van de club verder doen toenemen - Het meer betrekken van ouders bij de club. In 2013 en in 2017 heeft het KNKV ter aanvulling op dit onderzoek een zogenaamd retrospectief onderzoek gedaan onder de korfbal league verenigingen. In welke teams hadden de toppers van dat jaar allemaal gespeeld? De uitkomsten waren in lijn met het eerste onderzoek. Naast de meest succesvolle route via alle Hoofdklassen bleek de helft van de talenten een andere route gevolgd te hebben. Pas op de B-leeftijd lijkt het niveau bepalend te worden. Die ideale route (referentie zaalseizoen ‘16/’17) kun je volgen bij KL-clubs PKC, TOP, KZ, Dos ’46, DVO, Fortuna, HK-clubs Dalto, Deetos, KCC en Oranje Wit, Groen Geel en bij Achilles. Jongens op weg naar de KL Als jongen moet je in je tweede B-jaar minimaal eerste klasse spelen, of al in de junioren en dan ook eerste klasse of hoger. Er zijn op dit moment geen spelers in de KL die een jaar te lang in de B bleven! In de junioren geldt, de eerste twee jaar minimaal eerste klasse en het derde jaar overgangsklasse A-jeugd of vervroegd over naar de senioren. Ongeveer een op de drie topmannen ging een jaar vervroegd over. In de senioren kun je ook na minimaal drie jaar eerste klas te hebben gespeeld nog de KL halen. Meisjes op weg naar de KL De meisje verschillen significant. Ook voor hen geldt dat in de B de eerste klas spelen nog volop kansen bied. In de junioren geldt dit alleen voor het eerste jaar. Daarna meteen Hoofdklasse A-jeugd of senioren minimaal eerste klas. Voor de meiden loont vervroegd overgaan. 29% van onze toppers deed dat vanuit de C, 43% vanuit de B en maar liefst 64% ging vervroegd over naar de senioren! Vrouwen bereiken top al op hun 20e, mannen op hun 23e. Deze uitkomsten ondersteunen het beleid van het KNKV om vier Hoofdklassen bij de B- en C-jeugd te houden, vier Overgangsklassen en twee Hoofdklassen bij de A-jeugd. Zoals in mijn vorige bijdrage al vermeld, blijven routes naar de absolute top bij veel verenigingen mogelijk (80 tot 90). Bij de pupillen is het beleid deels gewijzigd. Gebleven zijn de zes Hoofdklassen. Deze zijn overigens bijna nooit volledig gevuld. Volop mogelijkheden voor elke ambitieuze vereniging met een goed programma! Daaronder is nog maar één klasse. De poules worden gevuld op basis van het puntenscore-systeem (resultaten speler gedurende zijn carrière) en reisafstand. Het KNKV heeft als doel dat alle leden goede training krijgen, met goede wedstrijdleiding in een uitdagend competitie. Dat gebeurt bij verenigingen. Sterke verenigingen zouden de minder sterke juist kunnen helpen bij de jeugdopleiding. Op seniorenniveau kunnen juist minder hoog spelende verenigingen meehelpen om te zorgen dat er regionaal niveau een topclub opereert. Samen zijn we sterker! Volgende keer over de RTC’s en korfbalscholen! Kees Rodenburg   Spelers, coaches en scheidsrechters, geef elkaar de hand tijdens de Week van de Scheidsrechter (7 – 15 oktober)! #scheidsbedankt   Fotograaf: Nathalie Kruidenier, korfbalfoto.nl

Korfbalmasterz helpt alle korfballers aan hun verplichte spelregelbewijs!

wo, 10/11/2017 - 10:15
Wist je dat het behalen van een spelregebewijs voor senioren vanaf 1 spetember 2018 verplicht wordt voor senioren? En vanaf 1 september 2020 wordt ook van aspiranten verwacht dat zij hun spelregelbewijs halen. Je kunt als vereniging vandaag nog je leden de kans geven om hun bewijs te halen, zodat zij voldoende tijd hebben. Het KNKV raadt dit om meerdere redenen sterk aan, maar voordat we overgaan tot praktische zaken is het misschien leuk om te laten zien hoe vele verenigingen jou voor gingen: Wist je dat… • …er in de twee jaar dat Korfbalmasterz bestaat 5370 mensen voor het examen zijn geslaagd? • …meer dan de helft van de geslaagden jonger dan 21 jaar is? • …Thomas Burger van Sparta Zwolle met zijn 12 jaar de jongste geslaagde ooit is? • …Loes van de Wetering van korfbalvereniging d’Ommerdieck met haar 76 jaar de oudste deelnemer ooit is? • …er in totaal al bijna 2,4 miljoen vragen zijn afgenomen bij oefenlevels en examens? Waar hadden jouw voorgangers meestal moeite mee (en wat kan jij doen om dat te voorkomen)? De volgende vragen werden vaak gesteld: • Ontvangen geslaagden een certificaat? Antwoord: ja, via het mailadres dat in Sportlink/KNKV Wedstrijdzaken vermeld staat. • Kunnen ouders het spelregelbewijs ook halen? Antwoord: alleen leden die lid zijn van de bond kunnen het spelregelbewijs halen. • Hoe kom ik aan activatiecodes voor mijn leden? Antwoord: activatiecodes worden via Sportlink aangemaakt. Sinds 2016 gebeurt dit niet meer via Club Dashboard. • Ik ben vijf keer gezakt voor mijn examen, wat nu? Antwoord: niet getreurd. We willen je graag vriendelijk verzoeken je naam en relatienummer te mailen naar korfbalmasterz@knkv.nl, dan zorgen wij dat je weer toestemming krijgt om examen te doen. Korfbalmasterz gebruikt een zeer toegankelijk examen. Er is veel oefenstof en het examen mag onbeperkt worden afgenomen. Er zijn verschillende manieren om jezelf, of de leden van je vereniging, zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Je kunt natuurlijk via de website (www.korfbalmasterz.nl) de oefenvragen maken. Ook kan je een begrippenlijst en de officiële spelregels downloaden. Dit doe je via deze link. Korfbalmasterz heeft tevens een instructiefilmpje gemaakt, dat je laat zien hoe je als vereniging gebruik kunt maken van de webtool. Dit filmpje kan tijdens centrale avonden worden gebruikt om leden te helpen en stimuleren om het spelregelbewijs te halen. Voor meer informatie over de verplichting van het behalen van het spelregelbewijs willen wij je vriendelijk verzoeken deze brief te lezen. Ben jij verenigingslid en wil je na het lezen van dit item je spelregelbewijs halen? Super! Vraag dan om een activatiecode bij je vereniging. Heb je naar aanleiding van dit item vragen, of kom je op de website zaken tegen die onduidelijk zijn? Schroom dan vooral niet om contact op te nemen met Korfbalmasterz via het volgende e-mailadres: korfbalmasterz@knkv.nl. Zij beantwoorden graag al je vragen! Alvast veel succes bij het behalen van je spelregelbewijs! Hopelijk kunnen we ook jou spoedig een diploma sturen!   Spelers, coaches en scheidsrechters, geef elkaar de hand tijdens de Week van de Scheidsrechter (7 – 15 oktober)! #scheidsbedankt

Workshops om je vereniging te versterken tijdens de Nationale Sport Vakbeurs

di, 10/10/2017 - 16:42
Of je nu wilt groeien als bestuurder, meer wilt weten over rookvrij sporten, het beheer van je accommodatie anders wilt organiseren of verbinding zoekt tussen korfbalpraktijk en technisch beleid: het kan allemaal bij de workshop(s) tijdens de Nationale Sport Vakbeurs in Gorinchem! Direct inschrijven kan via het inschrijfformulier. Je wilt je leden lekker laten sporten en bewegen, maar je wilt ook samen met je leden bepaalde ambities behalen. Hoe tackel je de dilemma’s waar je mee te maken krijgt in het bereiken van die ambities? De workshop ‘4 inzichten voor verenigingsbestuurders’ van NOC*NSF kan je helpen in het vinden van antwoorden op deze vragen. Ouders ergeren zich aan rokers langs het veld. "Het is toch te zot voor woorden dat we kinderen leren gezond te sporten en dat ouders of soms coaches rond het veld staan te roken", schrijft een ouder van een club uit Heerhugowaard in het onderzoek dat de NOS recentelijk heeft gedaan. Hoe organiseer je echter een rookvrije accommodatie? Dat wordt duidelijk in de workshop ‘Rookvrij sporten’ van de alliantie Rookvrije Generatie (Longfonds, Hartstichting, KWF). Gemeenten stoten steeds meer verantwoordelijkheden af. Dat betekent dat deze steeds vaker verlegd worden naar verenigingen. Welke knelpunten brengt dit met zich mee? En welke kansen? Dit is het onderwerp van de workshop ‘Van gemeentelijk beheer naar eigen beheer’. De wisselwerking tussen de korfbalpraktijk en technisch beleid is een verbinding die verenigingen vaak lastig vinden om te maken. Hoe stel je beleid op dat in lijn staat met de visie van de trainers over het korfbalspel? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je dat het landt binnen de vereniging? Oud-bondscoach Jan-Sjouke van den Bosch leidt de workshop ‘Technisch beleid & Talentontwikkeling’ van woensdag, Bondscoach van Jong Oranje Kees Vlietstra is donderdag de workshopleider. Het programma 10.00 – 11.00 uur: 4 Inzichten voor verenigingsbestuurders 11.00 – 12.00 uur: Rookvrij sporten 12.00 – 13.00 uur: Technisch beleid & Talentontwikkeling 13.00 – 14.00 uur: 4 Inzichten voor verenigingsbestuurders 14.00 – 15.00 uur:Technisch beleid & Talentontwikkeling 15.00 – 16.00 uur:Van gemeentelijk beheer naar eigen beheer Dit programma geldt voor zowel woensdag 15 als donderdag 16 november. Omdat de workshops worden gehouden in onze Korfbal League-bus, is het aantal plaatsen beperkt. Aanmelden is daarom gewenst. Deelname is gratis. Vergeet ook niet om je gratis entreeticket voor de beurs te bestellen!   Spelers, coaches en scheidsrechters, geef elkaar de hand tijdens de Week van de Scheidsrechter (7 – 15 oktober)! #scheidsbedankt 

Inspiratiesessies Technisch Kader

ma, 10/09/2017 - 16:39
Veel verenigingen gaven bij de servicemeting van 2017 aan meer te willen weten over het opstellen van beleid dat aansluit op de visie van de trainers omtrent het korfbalspel. Wat heb je daarvoor nodig en hoe zorg je dat het landt binnen de vereniging? Vorig jaar zijn de clinics succesvol gebleken. Dit succes willen we dit jaar gaan herhalen. De volgende onderwerpen komen tijdens de clinic aan bod: Technisch (jeugd)beleidsplan (Bij)scholing trainers Oefenstof voor trainingen Waar en wanneer? De clinics vinden plaats op 5 verschillende data, plaatsen en districten. Elke avond begint om 19:00 uur. Je kunt bij de inschrijving aangeven voor welke locatie je je wilt aanmelden. Deelnemen is gratis! Op de volgende data en locaties worden de clinics gegeven: Woensdag 18 oktober Zwijndrecht, bij Conventus (Zuid-West) Woensdag 1 november Oldeholtpade, bij KC De Hoeve (Noord) Woensdag 8 november Wanssum, bij SV United (Zuid) Woensdag 15 november Amsterdam, bij Swift (Noord-West) Woensdag 22 november Terschuur, bij Revival (Oost) Schijf je in via het aanmeld formulier hieronder. Vervolg We willen voorkomen dat de inspiratie die je op deze avond hebt opgedaan op de plank blijft liggen. Daarom is het mogelijk om met elkaar te komen tot een follow-up. Daar zullen we tijdens de clinic verder op in gaan. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Kees Vlietstra: kees.vlietstra@knkv.nl 06 10 88 77 24   Graag tot ziens op een locatie bij jou in de buurt! http://fd7.formdesk.com/knkv/Inschrijfformulier_technisch_kader_najaar

Veelgestelde vragen spelregels aangepast

di, 10/03/2017 - 09:45
De werkgroep spelregels heeft in het document ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ enkele wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn geel gearceerd. Je kunt het document vinden onder http://www.knkv.nl/competitie/regelgeving/spelregels/ of klik hier om het document rechtstreeks te bekijken. 

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon